Ansvar

MåBraHus

Ansvar

 

Företagtet följer de arbetsrättsliga lagarna och har kollektivavtal.

MåBraHus har ansvarsförsäkring det innebär byggförsäkring, entreprenadförsäkring och försäkring vid anläggningsarbete - företagsförsäkring som uppfyller kraven för det specifika uppdragets utformande och art.

Kvalitet

 

Företaget MåBraHus tar ansvar för hur vi påverkar samhället, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.

 

Enligt flera undersökningar förväntar sig allt fler kunder och anställda att företag ska ta större ansvar i samhällett, Corporate Social Responsibility CSR Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar; etiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.

 

 

MåBraHus grundprinciper:

 

  • friska hus med material där stor hänsyn tas till miljö och långsiktig hållbarhet

 

  • alltid ha en öppen dialog med beställare, leverantörer och underentreprenörer för att säkerställa en hög slutkvalitet

 

  • ta fram strategier och lösningar som leder till att rätt kvalitet säkerställs, samt att det blir en låg kostnad över hela slutproduktens livslängd

 

  • fortbilda vår personal

 

  • alltid hålla gemensamma överenskommelser och leverera en slutprodukt som är felfri vid utlovad tidpunkt

 

  • hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö

 

  • följa lagar och förordningar

 

  • MåBrahus följer Byggandets Kontraktskommittés allmänna bestämmelser

 

  • MåBraHus har entreprenadförsäkring mot oförutsedda fel eller brister

 

 

 

MåBraHus Österlenvägen 401-70 27021 Glemmingbro Tel: 0708 777242

 

info@mabrahus.se