Medarbetare

 Bygg & VVS -  tjänster inom byggbranchen, rörläggning - VVS Säker Vatten  VVS-montör Säker Vatteninstallation, murarbeten , putsarbeten , snickeri samt finsnickeri.

Våra medarbetare

Företaget har i dag fyra anställda. 

 Våra tjänster är VVS enl boverkets byggregler, plattsättning, mur och putsarbeten, snickeri, byggnadsvård samt finsnickeriarbeten. Vi erbjuder även elinstallation, trappor och  läggning av stråtak-halmtak samt tillverkning av homejor. 


MåBraHus        Österlenvägen 401-70        27021 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     


info@mabrahus.se