Ållskog2014-2016


Ålleskog

Från hus till liten herrgård

Takbyte på äldre skånegård nära Fyledalen. Taket har fått nytt taktegel samt nya takstolar och är isolerat med ekologiskt materia. En ny installerad trapp finns till den nyinredda övervåningen där de tre homejorna släpper in dagsljus.

Kontakta Oss


Johnny Ewald                                                                                             


Verksamhetsledare MåBraHus                                                                       


Telefon: 0708 777242                                                                                   


johnny.ewald@mabrahus.se                                                     Lena Eliasson Ewald


MåBraHus


MåBraHus        Österlenvägen 401-70        27021 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     


info@mabrahus.se