Fridhem


Fridhem

Tillbyggnad av Skånelänga i Ingelstorp på Österlen.

Det fina tegelhuset med halmtak ska få en vinkeltillbyggnad helt i stil med det befintliga huset.


MåBraHus        Österlenvägen 401-70        271 75 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     


info@mabrahus.se