Lövestad

Juni  2016


Lövesta

I Lövsta revs en del av det gamla taket för att bygga upp ett helt nytt och därmedt erhålla samma nivå på taket över hela byggnaden.  Det byggdes en tackupa och tre homejor kom på plats

Kontakta Oss


Johnny Ewald                                                                                             


Verksamhetsledare MåBraHus                                                                       


Telefon: 0708 777242                                                                                   


johnny.ewald@mabrahus.se                                                     Lena Eliasson Ewald


MåBraHus


MåBraHus        Österlenvägen 401-70        27021 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     


info@mabrahus.se