Näsbyholm2013 och 2014

Gamla stationsbyggnaden, Näsbyholm

Ett torn får en våning till genom att bjälklaget sänktes. Därmed fanns det möjlighet att få ett helt våningsplan till.

                                             


Johnny Ewald                                                                                             


Verksamhetsledare MåBraHus                                                                       


Telefon: 0708 777242                                                                                   


johnny.ewald@mabrahus.se                                                     Lena Eliasson Ewald


MåBraHus

Kontakta Oss


MåBraHus        Österlenvägen 401-70        27021 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     


info@mabrahus.se