Om Oss

VVS, Säkert Vatten, VVS-montör

Om Oss

 

MåBraHus producerar miljöanpassade byggnader som har lång livslängd i vackert estetiskt utförande förutsättningar som ger ekonomiskt hållbarhet.

MåBraHus affärside är att leverera hus med väl genomtänkta materialval och genom att sammanlänka ny innovation med gammal beprövad byggteknik. Vi tar till vara den historiska kunskapen om hur en plats samverkar med byggnader och människor. I MåBraHus projektering av en nybyggnation tas hänsyn till att placering, form och proportion blir väl avstämt med människan och landskapets förutsättningar. Med detta som grund vill vi vara med att forma framtidens kulturmiljö, ett kulturlandskap där människans behov och hälsa står i samklang med jordens resurser.

 

MåBraHus spänner över ett brett spektrum inom byggsektorn. Arbetet inriktats på att i förstahand ta hänsyn till byggnadernas proportion, ljus och material. Vi utför VVS enligt boverkets byggregler, snickeriarbeten, plattsättning, puts och murarbeten, mark och anläggningsarbetare i Ystad, Simrishamn, Malmö, Trelleborg, Sjöbo med omnejd.

Historik

 

MåBraHus grundades 2010 och ingår i koncernen ethea consultation, vars huvudverksamheten är att skapa förutsättningar för hälsobefrämjande livsbetingelser genom byggnation och förvaltning av vår miljö.

 

Företaget drivs och förvaltas av Johnny Ewald, född 1960 i Viken, Skåne. Johnny Ewald är snickare, målare, murare, samt mark och anläggningsarbetare. Efter 20 år som fackligt engagerad och verksam inom det regionala utvecklingsarbetet har han nu återvänt till den Skånska landsbygden för att där utveckla och sprida kunskap om hållbart byggande. Han har varit förbundsordförande på riksnivå. Han har även en internationell facklig erfarenhet som ordförande för svenska IAA som driver internationella konstnärsfackliga frågor. Det regionala arbetet har varit inom Region Skåne, Malmö stad samt Helsingborgs kommun. Där han arbetat fram handlingsplanen för kulturell utveckling i Skåne, tagit fram nya arbetsplatser inom regionen samt utbildning för de nyanställda.

Johnny Ewald

 

Verksamhetsledare MåBraHus

2010 beviljades företaget Jordbruksverkets och Länsstyrelsens EU bidrag för hållbart företagande i Skåne.

 

MåBraHus Österlenvägen 401-70 27021 Glemmingbro Tel: 0708 777242

 

info@mabrahus.se