Om Oss

Rörmokare, Rörjour, VVS-jour i  Ystad Skurup med omnejd. RÖRAKUTEN  MåBraHus utför rörarbeten, VVS installationer och reparationer, fastighetsservice samt jour rörmokare vd akuta fel. Vi utför arbeten i södra Skåne och erbjuder jourtjänst i Ystad Skurup med omnejd MåBraHus VVS & Bygg Rörläggare - rörmokare, rörarbeten, murarbete ,murning  putsarbeten , rot , snickare,  SkåneVVS, Säkert Vatten, VVS-montör, rörläggning, rörinstallation, rörmokare, snickare, murare i Ystad, Simrishamn, Malmö, Trelleborg, Sjöbo

Om Oss


MåBraHus producerar miljöanpassade byggnader som har lång livslängd i vackert estetiskt utförande förutsättningar som ger ekonomiskt hållbarhet.

MåBraHus affärside är att leverera hus med väl genomtänkta materialval och genom att sammanlänka ny innovation med gammal beprövad byggteknik. Vi tar till vara den historiska kunskapen om hur en plats samverkar med byggnader och människor. I MåBraHus projektering av en nybyggnation tas hänsyn till att placering, form och proportion blir väl avstämt med människan och landskapets förutsättningar. Med detta som grund vill vi vara med att forma framtidens kulturmiljö, ett kulturlandskap där människans behov och hälsa står i samklang med jordens resurser.


MåBraHus spänner över ett brett spektrum inom byggsektorn.  Arbetet inriktats på att i förstahand ta hänsyn till  byggnadernas proportion, ljus och material. Vi utför VVS enligt boverkets byggregler, snickeriarbeten, plattsättning, puts och murarbeten, mark och anläggningsarbetare i Ystad, Simrishamn, Malmö, Trelleborg, Sjöbo med omnejd.

Historik


MåBraHus grundades 2010 och ingår i koncernen ethea consultation, vars huvudverksamheten är att skapa förutsättningar för hälsobefrämjande livsbetingelser genom  byggnation och förvaltning av vår miljö.


Företaget drivs och förvaltas av Johnny Ewald, född 1960 i Viken, Skåne. Johnny Ewald är snickare, målare, murare, samt mark och anläggningsarbetare. Efter 20 år som fackligt engagerad och verksam inom det regionala utvecklingsarbetet har han nu återvänt till den Skånska landsbygden för att där utveckla och sprida kunskap om hållbart byggande. Han har varit förbundsordförande på riksnivå. Han har även en internationell facklig erfarenhet som ordförande för svenska IAA. Det regionala arbetet har varit inom Region Skåne, Malmö stad samt Helsingborgs kommun där han arbetat fram handlingsplanen för kulturell utveckling i Skåne, tagit fram nya arbetsplatser inom regionen samt utbildning för de nyanställda.

2010 beviljades företaget Jordbruksverkets och Länsstyrelsens EU bidrag för hållbart företagande i Skåne.


2019 erhöll MåBraHus utmärkelsen UC Guld – Högsta kreditvärdighet.

MåBraHus klassificeras i Riskklass 5 och har i och med detta ett Guldsigill och Guldcertifikat. Företag som klassificeras i Riskklass 5 bedöms ha högsta kreditvärdighet och de har 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.


Johnny Ewald       


Verksamhetsledare MåBraHus


MåBraHus        Österlenvägen 401-70        271 75 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     


info@mabrahus.se