Ansvar

Ansvar


Företagtet följer de arbetsrättsliga lagarna och  har  kollektivavtal.

MåBraHus har ansvarsförsäkring det innebär byggförsäkring, entreprenadförsäkring och försäkring vid anläggningsarbete - företagsförsäkring som uppfyller kraven för det specifika uppdragets utformande och art.

Kvalitet


Företaget MåBraHus tar ansvar för hur vi påverkar samhället, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.


Enligt flera undersökningar förväntar sig allt fler kunder och anställda att företag ska ta större ansvar i samhällett, Corporate Social Responsibility CSR Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar; etiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.MåBraHus grundprinciper:


 • friska hus med  material där stor hänsyn tas till miljö och långsiktig hållbarhet


 • alltid ha en öppen dialog med beställare, leverantörer och underentreprenörer för att säkerställa en hög slutkvalitet


 • ta fram strategier och lösningar som leder till att rätt kvalitet säkerställs, samt att det blir en låg kostnad över hela slutproduktens livslängd


 • fortbilda vår personal


  • hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö


  • följa lagar och förordningar


  • MåBrahus följer Byggandets Kontraktskommittés allmänna bestämmelser


  • MåBraHus har entreprenadförsäkring mot oförutsedda fel eller brister


  • vid begäran om komplett offert debiteras timarvode enligt taxa. Detta regleras vid ingånget avtal.


     


  MåBraHus bygger friska hus med  material där stor hänsyn tas till miljö och långsiktig hållbarhet