Ansvar

Ansvar


Företagtet följer de arbetsrättsliga lagarna och  har  kollektivavtal.

MåBraHus har ansvarsförsäkring det innebär byggförsäkring, entreprenadförsäkring och försäkring vid anläggningsarbete - företagsförsäkring som uppfyller kraven för det specifika uppdragets utformande och art.

Kvalitet


Företaget MåBraHus tar ansvar för hur vi påverkar samhället, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.


MåBraHus grundprinciper:


 • friska hus med  material där stor hänsyn tas till miljö och långsiktig hållbarhet


 • alltid ha en öppen dialog med beställare, leverantörer och underentreprenörer för att säkerställa en hög slutkvalitet


 • ta fram strategier och lösningar som leder till att rätt kvalitet säkerställs.


 • fortbilda vår personal


  • hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö


  • följa lagar och förordningar


  • MåBrahus följer Byggandets Kontraktskommittés allmänna bestämmelser


  • MåBraHus har entreprenadförsäkring mot oförutsedda fel eller brister


  .


     


  MåBraHus bygger friska hus med  material där stor hänsyn tas till miljö och långsiktig hållbarhet