Ållskog

Ålleskog

Från hus till liten herrgård

Takbyte på äldre skånegård nära Fyledalen. Taket har fått nytt taktegel samt nya takstolar och är isolerat med ekologiskt materia. En ny installerad trapp finns till den nyinredda övervåningen där de tre homejorna släpper in dagsljus.