Vallby

I Vallby byttes och restaurerades fönster och takkupa. Ett rum iordningställdes och en trapphall fick ett extra rum med  skjutdörrar som tillverkats av gamla återvunna 1800-tals dörrar.

Kontakta Oss


Johnny Ewald                                                                                             


Verksamhetsledare MåBraHus                                                                       


Telefon: 0708 777242                                                                                   


johnny.ewald@mabrahus.se                                                     Lena Eliasson Ewald


MåBraHus