Sömerskevägen


Sömmerskevägen

Sommaren 2018

En charmig gammal Skånegård ska få ett helt nytt tak och sedan ska det fina huset få sin fasad renoverad.

Augusti 2018                                                                                            Januari 2019


MåBraHus 

Österlenvägen 401-70        271 75 Glemmingbro      Tel: 0708 777242     

info@mabrahus.se