Lövestad

Lövesta

I Lövsta revs en del av det gamla taket för att bygga upp ett helt nytt och därmedt erhålla samma nivå på taket över hela byggnaden.  Det byggdes en tackupa och tre homejor kom på plats