Glemmingestenar


Före

Pågående

Glemmingestenar

Juni 2017 påbörjas konvertering av befintlig utbyggnad till miniväxthus.

Kontakta Oss


Johnny Ewald                                                                                             


Verksamhetsledare MåBraHus                                                                       


Telefon: 0708 777242                                                                                   


johnny.ewald@mabrahus.se                                                     Lena Eliasson Ewald


MåBraHus