Joneberg

Joneberg

En kvar varande minne från en försvunnen era finner vi denna länga som till hört Jonebergsgård.

Gården är nu mera riven men längan, som i historiska tide varit arbetarbostad, står ännu kvar.

Den ska nu få en extra lägenhet med tvättstuga badrum.