Näsbyholm

Gamla stationsbyggnaden, Näsbyholm

Ett torn får en våning till genom att bjälklaget sänktes. Därmed fanns det möjlighet att få ett helt våningsplan till.